Archivnictví a spisová služba
Skartační řízení : zákon, vyhlášky, nařízení vlády : redakční uzávěrka 19.3.2018

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is available if you visit the library No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
Právní předpisy z oblasti archivniétví dosud v edici „ÚZ“ vyšly pod č. 916,1035,1055a 1149. Toto číslo 1263se od č. 1149 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.
Zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů...............
Vyhláška č. 645/2004 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně někteiých zákonů...............................................
Nařízení vlády č. 266/2010 Sb.,	v
o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí. . Vyhláška č. 259/2012 Sb.,
o podrobnostech výkonu spisové služby....................................
.3
51
90
93

Pozn. redakce:
•	Předpisy v této publikaci odpovídají stavu právní úpravy známé ke dni redakční uzávěrky publikace, to je ke dni 19. 3. 2018. Změny právních předpisů, ke kterým došlo po tomto datu, najdete na www.arch.sagit.cz.
•	Novelizované nebo doplňované části textů předpisů jsou vyznačeny tučně (netýká se nadpisů); poznámky redakce a citace odkazů jsou vytištěny kurzívou. Symbol ? znamená, že pň novelizaci byla vypuštěna část textu.
•	Citaci právního předpisu v poznámce pod čarou uvádíme vždy v jeho aktuálním znění.
2
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01580495
3 CZ-PrNA
5 20181011092232.8
8 180529s2018----xr ||||e|l|||u000|0|cze|d
20 ## $a 978-80-7488-296-8 $q (brožováno)
40 ## $a BOB001 $b cze $e rda
43 ## $a e-xr---
72 #7 $a 930 $x Historická věda. Pomocné vědy historické. Archivnictví $2 Konspekt $9 8
245 00 $a Archivnictví a spisová služba ; $b Skartační řízení : zákon, vyhlášky, nařízení vlády : redakční uzávěrka 19.3.2018
264 #1 $a Ostrava-Hrabůvka : $b Sagit, $c 2018
300 ## $a 112 stran
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 0# $a ÚZ : úplné znění ; $v číslo 1263
500 ## $a Název z obálky
505 20 $t Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
650 07 $a archivnictví $7 ph118588 $2 czenas
650 07 $a spisová služba $7 ph137902 $2 czenas
650 09 $a keeping archives $2 eczenas
650 09 $a records management $2 eczenas
655 #7 $a zákony $7 fd133886
655 #7 $a právní předpisy $7 fd133151
655 #9 $a laws
655 #9 $a legal regulations
710 12 $a Česko $7 ge128065. $t Zákon o archivnictví a spisové službě (2004, novely 2005-)
740 02 $a Skartační řízení
910 ## $a ABE343
998 $a 007751466
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link