Vladimír Fajnor
autor: Jozef Vozár

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is available if you visit the library No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
Predslov............................................................ 8
Úvod................................................................15
Kapitola I.
fôsobenie Vladimíra Fajnora pred a po roku 1918....................25
1.	Advokát vo Zvolene...............................................25
2.	Aktivity v oblasti peňažníctva...................................30
3.	Založenie Zvolenských novín a kníhtlačiarne .....................36
4.	I. zjazd slovenských právnikov a zvolenský župan.................39
5.	Aktivity v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ...............45
5.1 Prvá synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ........45
5.2 Vladimír Fajnor - prvý svetský predseda synody ............46
5.3	Prijatie cirkevnej ústavy...................................48
Kapitola II.
Unifikácia práva v Československej republike........................52
1.	Návrhy riešenia právneho dualizmu ...............................52
2.	Zriadenie Ministerstva unifikácie ČSR............................53
3.	Vladimír Fajnor - minister unifikácie............................55
4.	Unifikačné práce v oblasti občianskeho práva.....................60
4.1	Revízne práce v Občianskom zákonníku .......................60
4.2	Zriadenie Slovenskej komisie pre odbor občianske právo;
Vladimír Fajnor - predseda komisie .........................62
4.3	Aktivity Právnickej jednoty na Slovensku v oblasti
unifikácie práva............................................67
5.	Vladimír Fajnor - minister spravodlivosti........................69
Kapitola III.
Pôsobenie Vladimíra Fajnora na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.............................................73
1.	Založenie Univerzity Komenského .................................73
2.	Pôsobenie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského............75
2.1	Vznik Právnickej fakulty Univerzity Komenského .............75
2.2	Habilitácia Vladimíra Fajnora ..............................77
2.3	Profesúra Vladimíra Fajnora ................................79
3.	Členstvo Vladimíra Fajnora vo vedeckých spoločnostiach
a odborných komisiách...........................................83
5
Jozef Vozár: Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor
Kapitola IV.
Pôsobenie Vladimíra Fajnora v Právnickej jednote na Slovensku..... 88
1.	Začiatky vydávania Právneho obzoru ............................ 88
2.	Založenie a hlavné činnosti Právnickej jednoty na Slovensku ... 91
2.1	Vladimír Fajnor starosta Právnickej jednoty na Slovensku . 91
2.2	Vydávanie Právneho obzoru; Vladimír Fajnor - hlavný
redaktor.................................................. 92
2.3	Organizačná a právno-popularizačná činnosť ............... 96
3.	Iné aktivity Právnickej jednoty na Slovensku .................. 98
4.	Organizovanie HL zjazdu československých právnikov;
Vladimír Fajnor-predseda zjazdu................................101
4.1	Program HL zjazdu československých právnikov..............103
4.2	Výsledky ?. zjazdu československých právnikov............. 106
5.	Ukončenie pôsobenia Vladimíra Fajnora vo funkcii starostu
Právnickej jednoty na Slovensku ..............................108
Kapitola V.
Sudca Vladimír Fajnor..............................................?
1.	Prezident Súdnej tabuly a Vrchného súdu v Bratislave ..........111
2.	Predseda Najvyššieho súdu ČSR ................................117
3.	Fajnorove úvahy o súdnictve...................................121
3.1	Nezávislosť súdnej moci ..................................121
3.2	Trojdelenie moci a apolitickosť súdnictva.................125
3.3	Niektoré problémy vtedajšieho	súdnictva .................127
3.3.1	Preťaženosť a finančné nedocenenie sudcov .......... 127
3.3.2	Prieťahy v súdnom konaní a kríza súdnictva..........129
Kapitola VI.
Publikačná činnosť Vladimíra Fajnora v oblasti právnej histórie .. 133
1. Viktorin Kornel zo Všehrd a Štefan Verbôczy....................133
2. Práca slovenských právnikov pred a po roku 1918................136
3.	Najvýznamnejší slovenskí právnici	pred	rokom 1918.........138
3.1	Michal Mudroň ...........................................138
3.2	Pavol Mudroň............................................ 140
3.3	Štefan Fajnor........................................... 143
3.4	Miloš Štefanovič.........................................146
Kapitola VIL
Publikačná činnosť Vladimíra Fajnora v oblasti právnej terminológie a súkromného práva...............................................149
1.	Vydanie právnického terminologického slovníka..................149
2.	Zdokonaľovanie slovenskej právnej	terminológie ................151
6
Jozef Vozár: Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor
3.	Dielo a životná dráha spolupracovníka Adolfa Zátureckého.... 155
4.	Fajnorove príspevky z oblasti občianskeho práva............. 158
5.	Nástin súkromného práva platného na Slovensku
a Podkarpatskej Rusi.......................................160
6.	Ďalšia publikačná činnosť Vladimíra Fajnora.................163
Kapitola VIII.
Vladimír Fajnor a dobové osobnosti ............................166
1.	Napísal o iných osobnostiach................................ 166
1.1	Augustín Ráth..........................................166
1.2	Karol Laštovka .........................................168
1.3	Čestné doktoráty pre Milana Hodžu ......................169
1.4	Smútočná reč za Tomášom Garriguom Masarykom............171
2.	Iní napísali o Vladimírovi Fajnorovi........................ 172
2.1	Muž štátu a spravodlivej objektivity...................172
2.2	Čechoslovák v pravom zmysle slova.......................173
2.3	Rýdzi, ideálny slovenský patriot....................... 174
Kapitola IX.
Fajnorov osud počas druhej svetovej vojny a po nej ............178
1.	Osudy čechoslovakistov po vyhlásení Slovenského štátu ...... 178
2.	Odchod Vladimíra Fajnora do trvalej výslužby................181
3.	Vladimír Fajnor zástupcom ČSR pri Stálom arbitrážnom
dvore v Haagu ..............................................184
Záver o mužovi činu.............................................190
1.	Vlastnosti, ktoré zdobili Vladimíra Fajnora .................190
1.1	Obetavosť a odvážnosť...................................191
1.2	Pracovitosť a činorodosť ...............................191
1.3	Zodpovednosť a podnikavosť..............................192
1.4	Tolerantnosť a demokratickosť...........................192
1.5	Čestnosť a spravodlivosť ...............................193
2.	Vladimír Fajnor - výrazná osobnosť našej právnej histórie...193
Publikačná činnosť Vladimíra Fajnora ...........................195
Príloha: Vladimír Fajnor. Sudca a advokát.......................197
Zoznam použitej literatúry......................................208
Bedeutende slowakische Juristen - Vladimír Fajnor ..............218
Prominent Slowak lawyers - Vladimír Fajnor .....................219
Menný zoznam....................................................220
O autorovi knihy................................................222
7
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01583422
3 CZ-PrNA
5 20190314134132.8
7 ta
8 180907s2017----xo ah||e||||||001|0bslo||
20 ## $a 978-80-224-1600-9 $q (vázáno)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a slo $b eng $b ger
43 ## $a e-cs--- $a e-xo---
45 ## $a w7x5
72 #7 $a 34 $x Právo $2 Konspekt $9 16
72 #7 $a 929 $x Biografie $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 34-051 $2 MRF
80 ## $a 347.962 $2 MRF
80 ## $a 354.11/.86-051 $2 MRF
80 ## $a 34 $2 MRF
80 ## $a 929 $2 MRF
80 ## $a (437) $2 MRF
80 ## $a (437.6) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
80 ## $a (092) $2 MRF
100 1# $a Vozár, Jozef, $d 1967- $7 jn19981002358 $4 aut
245 10 $a Vladimír Fajnor / $c autor: Jozef Vozár
264 #1 $a Bratislava : $b Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, $c 2017
300 ## $a 223 stran : $b ilustrace, faksimile ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Významní slovenskí právnici
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
546 ## $a Anglické a německé resumé
600 17 $a Fajnor, Vladimír, $d 1875-1952 $7 jn20000601521 $2 czenas
648 #7 $a 19.-20. století $7 ch757015 $2 czenas
648 #4 $a 1875-1952
650 07 $a právníci $7 ph124721 $z Slovensko $y 19.-20. století $2 czenas
650 07 $a soudci $7 ph125851 $z Slovensko $y 20. století $2 czenas
650 07 $a ministři $7 ph203848 $z Československo $2 czenas
650 07 $a právo $7 ph115914 $z Slovensko $y 20. století $2 czenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842
655 #7 $a biografie $7 fd131909
830 #0 $a Významní slovenskí právnici
900 $a ABA001 $b 18
910 ## $a ABE343
928 9# $a Veda
998 $a 007747010
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link